Menirea vieții tale este să te cauți pe tine însuți. (citat din Mihai Eminescu)

Misiunea Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Ghermănești – Snagov

Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Ghermănești își propune  să asigure o educație de nivel european, urmărind dezvoltarea liberă și armonioasă a fiecărui copil, într-un mediu prietenos și tolerant, capabil să-l pregătească pentru viitor.

Viziunea Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu Ghermănești

VIZIUNEA Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” Ghermănești și a unităților arondate este să oferim tuturor elevilor  acces la o educație de nivel european, care să facă posibilă dobândirea unui portofoliu de aptitudini  care să le dezvolte curiozitatea, spiritul de inițiativă, perseverență și curaj, abilități de lider, conștiința problematicii sociale și a celei culturale, dar și capacitatea de a-și stabili scopuri , competențe pe care să le utilizeze în abordarea unor situații complexe din viața cotidiană.

Țintele strategice ale Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu Ghermănești pentru perioada 2019-2023:

Ținte strategice :

Ținta 1. Dezvoltarea dimensiunii europene a activităților educative școlare, extrașcolare și extracurriculare prin multiplicarea programelor și proiectelor educative de cooperare internațională.

Ținta 2. Asigurarea perfecționării continue a personalului didactic în vederea respectării standardelor de pregătire și performanță europene pentru preșcolarii și elevii școlii.

Ținta 3.  Dezvoltarea sistemului de avertizare timpurie, prevenirea și combaterea fenomenului absenteismului și abandonului școlar, prevenirea părăsirii timpurii a școlii, asigurarea egalității de șanse

Ținta 4. Dezvoltarea și implementarea curriculumului în funcție de nevoile reale de formare ale copiilor și elevilor, de evoluția societății și de tendințele educației la nivel european în vederea asigurării succesului școlar.

Ținta 5. Asigurarea unei baze materiale care  să susțină un învățământ de nivel european.

Ținta 6. Extinderea relațiilor parteneriale cu instituții din comunitate și   organizații de educație și cultură din țară în vederea realizării unei educații pluridisciplinare de calitate.