Munca unui om se poate plăti. Caracterul, cultura lui, nici gând. (citat din Mihai Eminescu)

REZULTATE ADMITERE LICEU 2018!!!

Pe site-ul Admitere liceu 2018 a fost afișat rezultatul admiterii la licee.

Elevii Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu Ghermănești se regăsesc la următorul link!

Elevii Școlii Gimnaziale Constantin Băicoianu Tâncăbești  se regăsesc la următorul link!

Felicitări, dragi copii! Cu siguranță ne veți reprezenta cu succes la liceele unde ați fost admiși!

Felicitări, dragi părinți! Susținerea dvs. este esențială în evoluția lor școlară și profesională! Mult succes în continuare!

Viziunea Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu Ghermănești

Ne propunem să devenim o şcoală etalon pentru învăţământul preuniversitar din zonă, să  promovam toleranţa şi înţelegerea, să asigurăm condiţii pentru dezvoltarea armonioasă a fiecărui elev, să-i sădim încrederea în sine, să îl încurajăm să se manifeste liber şi să îl ajutăm să descopere că, prin muncă asiduă, cu talent şi perseverenţă, poate deveni „cel mai bun”.

Misiunea Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu Ghermănești

Misiunea școlii pentru perioada 2017-2021 este:

  • formarea unei gândiri creative;
  • formarea capacităţilor şi a motivaţiilor necesare învăţării;
  • asigurarea atingerii de către elevi a standardelor educaţionale comparabile cu cele europene;
  • formarea cadrelor didactice capabile să promoveze idei noi pentru a transforma şcoala într-un loc plăcut de educaţie şi instruire accesibil elevilor şi comunităţii locale;
  • implicarea activă a părinţilor în activităţile şi procesul decizional al şcolii.