Munca unui om se poate plăti. Caracterul, cultura lui, nici gând. (citat din Mihai Eminescu)

Viziunea Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu Ghermănești

Ne propunem să devenim o şcoală etalon pentru învăţământul preuniversitar din zonă, să  promovam toleranţa şi înţelegerea, să asigurăm condiţii pentru dezvoltarea armonioasă a fiecărui elev, să-i sădim încrederea în sine, să îl încurajăm să se manifeste liber şi să îl ajutăm să descopere că, prin muncă asiduă, cu talent şi perseverenţă, poate deveni „cel mai bun”.

Misiunea Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu Ghermănești

Misiunea școlii pentru perioada 2017-2021 este:

  • formarea unei gândiri creative;
  • formarea capacităţilor şi a motivaţiilor necesare învăţării;
  • asigurarea atingerii de către elevi a standardelor educaţionale comparabile cu cele europene;
  • formarea cadrelor didactice capabile să promoveze idei noi pentru a transforma şcoala într-un loc plăcut de educaţie şi instruire accesibil elevilor şi comunităţii locale;
  • implicarea activă a părinţilor în activităţile şi procesul decizional al şcolii.