Școala gimnazială „Mihai Eminescu” Ghermănești cu structura gimnazială „Constantin Băicoianu”, Tâncăbești

„Menirea vieții tale este să te cauți pe tine însuți.” (citat din Mihai Eminescu)
Misiunea Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Ghermănești – Snagov

În această școală, elevilor le este stimulat interesul pentru învățare prin crearea unui mediu atractiv, favorabil învățării și dezvoltării personale, iar comunitatea locală este parte activă în viața școlii.

 

Viziunea Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Ghermănești’

VIZIUNEA Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” Ghermănești și a unităților arondate

Învățăm în pași mărunți și avem o stare de bine cu toții pentru o reușită pe termen lung!

Țintele strategice ale Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Ghermănești pentru perioada 2019-2023

 

  1. OBIECTIVE STRATEGICE

Domeniul: Predare& Învățare& Evaluare 

Predarea eficientă se vede în învățarea elevilor, ei fiind o reflexie a modului eficient de predare al profesorilor 

Obiectiv strategic 1 – Îmbinarea tehnicilor moderne cu cele tradiționale ale profesorilor astfel încât predarea să producă învățare de calitate și să conducă la dezvoltarea competențelor generale și specifice din curriculum 

Acțiuni subsumate curricular 

Învățarea prin acțiune- învățare cu sens (context autentice sau apropiate de realitatea elevului) 

Văzând și făcând sau learning by doing-John Dewey

Aplicații informatice adaptate nevoilor actuale care să răspundă nevoilor elevilor în învățare și să diversifice modalitățile de învățare (wordwall, mentimeter)

Acțiuni subsumate resurse umane- formarea profesorului în integrarea metodei proiectelor și a rezolvării de probleme 

Acțiuni subsumate material și financiar- resurse materiale pentru susținerea activităților, bugetul local pentru formarea continuă/ accesare fonduri pentru formare cadre și schimb de experiență 

Acțiuni strategice pentru comunitate și relații- un proiect la nivel de instituție pentru antrenarea tuturor factorilor:profesori-elevi-părinți-comunitate locală 

Domeniul: Sprijin educațional personalizat/specific Lectura cu miez sau de ce citim ? 

Obiectiv strategic  1–Îmbunătățirea abilităților de lectură derivate din competența cheie de literație pentru elevii care au un ritm lent în învățare 

Acțiuni subsumate curricular 

-program de lectură cu miez sau cum pescuim informațiile necesare dintr-un text literar, nonliterar, multimodal- 

-program de Hai să vedem cum fac și alții 

-școala de vară 

Acțiuni subsumate resurse umane- sesiuni de formare pe Literație profesori, părinți, comunitate locală 

Acțiuni subsumate resurselor  materiale și financiare-  cărți din biblioteca școlară și în parteneriat cu editurile, accesare fonduri europene, buget local 

Acțiuni subsumate pentru comunitate și relații- parteneriat școală-comunitate locală- părinți pentru un proiect privind Literația- începe la școală și se continuă acasă, vizită de la o clasă la alta 

Domeniul: Viața școlii 

Profesorul cu adevărat înțelept nu te invită să intri în casa înțelepciunii sale, ci mai curând te călăuzește către pragul minții tale. Khalil Gibran 

Obiectiv strategic 1- Dezvoltarea unei culturi care trece de la individualism la colaborare și cooperare în vederea asigurării stării de bine 

Acțiuni subsumate curricular 

-programul lecții în pereche, grupuri de lucru transdisciplinare, job shadowing 

 – ședințe de lucru, sesiuni de socializare pe teme comune

-întâlnirea de dimineață pentru un start cu pozitivitate și asertivitate 

Acțiuni subsumate resursei umane- invitați  din domeniul psihologiei cognitive și  al stării de bine pentru formare profesori, exerciții de cunoaștere

Acțiuni subsumate material și financiar- resurse materiale pentru susținerea activităților, accesare fonduri sau finanțare buget local pentru formare în direcția asigurării stării de bine

Acțiuni subsumate pentru comunitate locală și relații- proiect „Well being în and outdoor the classroom” 
[/av_textblock]

[av_masonry_gallery ids=’1136,1146,1148,1152,748,747,745,719,718,717,716,715,691,692,701,702,707,616,615,614,611,610,609,608′ items=’24’ columns=’flexible’ paginate=’pagination’ size=’fixed’ gap=’no’ overlay_fx=” container_links=’active’ id=” caption_elements=’title excerpt’ caption_styling=” caption_display=’always’ color=” custom_bg=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” admin_preview_bg=”]
ERASMUS 2021-2022-ANUL I

„CONSILIERE, ORIENTARE ȘI INCLUZIUNE”

EXPERT INVITAT DIN PORTUGALIA-RICARDO JUAO QUERIDO MARQUES
[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=” admin_preview_bg=”]
SECRET SANTA 2021
[/av_textblock]