Despre noi/ Programe și proiecte europene

Componența Consiliului de Administrație, an școlar 2023- 2024

Nume și prenume membru Rol
Crețu Valentin Președinte
Calangiu Ana- Maria Secretar-fără drept de vot
Boacă Camelia-Elena Reprezentant cadre didactice
Leuștean Mihaela Reprezentant cadre didactice
Zaharia Simona

Grecu Steluța

Reprezentant cadre didactice

Reprezentant didactic auxiliar

Andrei Ion Reprezentant primar
Alberts Adina Reprezentant părinți
Mincă Simona

Vână Mihaela

Reprezentant părinți

Reprezentant părinți

Neagu Ovidiu Reprezentant Consiliul Local Snagov
Matei Mirela Reprezentant Consiliul Local Snagov
Enache Nicoleta-Florența Reprezentant Sindicat Spiru Haret, fără drept de vot

DIRECTOR
Profesor drd. Valentin CREȚU

CV- VALENTIN CREȚU

Secretar: Steluța Grecu

Administrator financiar: Nicușor Dumitru

Administrator patrimoniu: Niculina Grigore
Îngrijitor Mihalcea Marieta

Ingrijitor Preda Mariana

Ingrijitor Păuna Claudia

Ingrijitor Pavel Dumitra

Ingrijitor Perca Cristina

Ingrijitor Stoica Alina

 

COMISIA PENTRU CURRICULUM
responsabil curriculum- prof. Nicoleta Florența Enache

membri: Boacă Camelia- prof. înv. preșcolar

Zgleajă Elena Carmen- prof. înv. primar

Iordache Constanța- prof. Limba franceză

Constantin Daniela- prof. Ed. fizică

Done Silvia- Ionela- prof. Matematică

ECHIPA DE CADRE DIDACTICE 2023-2024
DIRECTOR-PROF. DRD VALENTIN CREȚU- LLR-LFR-LEN

EDUCATOARE- CAMELIA BOACĂ, MIRELA LUPU, NICOLETA BUCUR, RODICA ROTARU, ANDREEA OFELIA TÎNJALĂ, IRINA PETRACHE, ELENA ANDREEA LICĂ, AURELIA VOICU, Mariana Stănică

ÎNVĂȚĂTOARE- ANA MARIA TRIFU, ANA-MARIA CALANGIU, GEORGETA NIȚU, MIHAELA MARIN, CORINA GHEORGHE, MIHAELA LEUȘTEAN, BRĂDUȚA MATEEȘ,  CARMEN ZGLEAJĂ, NICOLETA FLORENȚA ENACHE, ECATERINA STAN, SIMONA MIU.

PROFESORI

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ/ELLCR– VALENTIN CREȚU, ELENA MUNTEANU, GEORGIANA TURMAC, Ion Dună

LIMBA FRANCEZĂ– VALENTIN CREȚU, CONSTANTINA GROZAV

LIMBA ENGLEZĂ– ELENA MUNTEANU, ELLCR- Valentin Crețu

MATEMATICĂ– SILVIA DONE, ERIKA POPA

FIZICĂ– FLORINA CRISTEA

CHIMIE– LUIZA RADU

BIOLOGIE– MONICA- CRISTINA GRIGORE

ISTORIE/ED.SOCIALĂ– MARIA STANCIU

GEOGRAFIE– ALINA GRIGORE

RELIGIE– SIMONA ZAHARIA

ED. TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE–  ALINA FLORIȘTEANU

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT– DANIELA CONSTANTIN, IOAN FLOREA

ED.MUZICALĂ, ED. PLASTICĂ– ALINA FLORIȘTEANU, EMILIAN SAVINESCU

ACREDITARE ERASMUS LA NIVELUL INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT TIMP DE 7 ANI2020-1-RO01-KA120-SCH-095300

Erasmus +-prima formare „Consiliere, orientare, incluziune”

Expert invitat-Ricardo Juao Querido Marques

Perioada 24-28 februarie 2022

Școala gimnazială „Mihai Eminescu”, Ghermănești/Centrul de Incluziune Digitală Ghermănești- Casa de cultură „Antim Ivireanul”

erasm us
A DOUA FORMARE

TENERIFE 2022 „COMPETENȚE TIC ÎN PROCESUL DIDACTIC”

FORMATORI: EDU2GROW- PORTUGALIA

ECHIPA DE CADRE DIDACTICE: VALENTIN CREȚU, MARIANA BANU, MIHAELA LEUȘTEAN, GEORGETA NIȚU, STELUȚA GRECU-SECRETARĂ

PERIOADA: 8-12 AUGUST 2022

A TREIA FORMARE- JOBSHADOWING-MACEDONIA DE NORD

PERIOADA: 24-28 OCTOMBRIE 2022

PARTICIPANȚI: CARMEN ELENA ZGLEAJĂ, SIMONA ZAHARIA

ȘCOALA PRIMARĂ „MIRCE ACEV”, SKOPJE