Extrașcolare

https://www.facebook.com/Școala-Gimnazială-Mihai-Eminescu-Ghermănești-C-Băicoianu-Tâncăbești-250951195606733/photos/?ref=page_internal

Programul Erasmus+

Unitatea noastră școlară implementează proiectul Erasmus + cu următoarele date de identificare:

Acțiunea-cheie 1 – Mobilitatea persoanelor; Domeniul EDUCAȚIE ȘCOLARĂ,

Titlul proiectului: DASCĂLI IMPLICAȚI, ELEVI TOLERANȚI

Numărul de identificare al contractului: 2019-1-RO01-KA101-062082

Fluxuri propuse: 2 ( unul la Barcelona și unul la Bologna)

Număr cadre didactice beneficiari : 7

Buget: 16 605 euro

Rezultatele selectiei, cu termen de depunere dosare 23.04.2021,  le găsiți  aici p>