Programul Erasmus+

Unitatea noastră școlară implementează proiectul Erasmus + cu următoarele date de identificare:

Acțiunea-cheie 1 – Mobilitatea persoanelor; Domeniul EDUCAȚIE ȘCOLARĂ,

Titlul proiectului: DASCĂLI IMPLICAȚI, ELEVI TOLERANȚI

Numărul de identificare al contractului: 2019-1-RO01-KA101-062082

Fluxuri propuse: 2 ( unul la Barcelona și unul la Bologna)

Număr cadre didactice beneficiari : 7

Buget: 16 605 euro

Rezultatele selectiei, cu termen de depunere dosare 23.04.2021,  le găsiți  aici REZULTATE SELECTIE BOLOGNA
.

Școala altfel 2021, pentru clasele de la învățământul preșcolar, primar și gimnazial,  se  desfășoară în perioada 8-14 aprilie 2022. 

ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR MODERNE, 2021