CRITERII DE APROBARE CERERE ACORDARE

 ÎN CUSTODIE[1]  TABLETE LENOVO MODEL 2020

Unitatea noastră școlară poate oferi elevilor,în custodie,  la cererea părinților, 40 tablete LENOVO cu acces la internet nelimitat. Criteriile de acordare sunt:

1.    Elev înscris în clasa a VIII-a, an școlar 2019-2020

2.    Elev de gimnaziu cu medie mai mică de 5 ,pe sem.1,an școlar 2019-2020,  la una sau mai multe discipline, care a optat să susțină proiect în vederea încheierii situației școlare și are ACORD privind valorificarea activității on-line;

3.    Elev de gimnaziu cu situație la învățătură care impune susținerea unui proiect pe sem.2, an școlar 2019-2020, și are ACORD privind valorificarea activității on-line;

4.    Elev care a declarat la întocmirea situației din aprilie 2020 că nu are device cu acces la internet și are ACORD privid valorificarea activității on-line.

 

 Părintele trimite o cerere completată și semnată , la adresa de e-mail mihaieminescu_nr2@yahoo.com, până la data de 4.06.2020. Cererile vor fi analizate de o comisie organizată la nivel de instituție. Elevii care se califică pentru tabletă vor fi anunțați telefonic de diriginți/serviciul secretariat.

Modelul de cerere îl găsiți la model_cerere_tabletă


[1] Presupune întocmirea unui proces verbal de predare primire prin care părintele de angajează ca până la data de 30 iunie 2020 să returneze în stare de funcționare, fără zgârieturi, ecran spart etc. tableta primită