PRECIZĂRI PRIVIND REÎNSCRIEREA PREȘCOLARILOR

Reînscrierea copiilor în învăţământul preşcolar pentru anul şcolar 2021-2022

Reînscrierea preşcolarilor, care frecventează unitatea de învăţământ preşcolar în acest an şcolar şi urmează să o frecventeze şi în anul şcolar 2021-2022,  se va face în perioada 17 mai 2021-28 mai 2021.

Cuprinsul dosarului: cerere de reînscriere

*Pentru preșcolarii ai căror părinți optează pentru program prelungit, este necesară adeverința de la locul de muncă pentru unul dintre părinți.

Cererile de reînscriere se vor depune  la educatoarea grupei  în care  este înscris preșcolarul în anul școlar curent.

Formularul pentru reînscriere poate fi descărcat de AICI. ( CERERE REINSCRIERE GRADINITA 2021-2022) 

PRECIZĂRI PRIVIND ÎNSCRIEREA PREȘCOLARILOR ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Înscrierea copiilor  (cei care NU au frecventat grădinița în anul/anii anteriori)  în învăţământul preşcolar, pentru anul şcolar 2021-2022

ETAPE:

I. PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

1.Colectare cereri de înscriere 31.05.2021-24.06.2021

2.Procesare cereri de înscriere 11.06.2021-25.06.2021

Copiii respinși în această etapă vor putea fi înscriși pe locurile rămase libere pentru etapa a doua.

II. A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

1.Colectare cereri de înscriere 28.06.2021-02.07.2021

2.Procesare cereri de înscriere 02.07.2021-16.07.2021

Copiii respinşi în această etapă se vor putea înscrie pe locurile rămase libere pentru etapa de ajustări.

III. ETAPA DE AJUSTĂRI 02.08.2021-31.08.2021, presupune introducerea cererilor de înscriere şi admiterea lor pe locurile rămase libere.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscriere, se va face cu respectarea prevederilor din legislaţia în vigoare şi, cu precădere, în acest an şcolar, a metodologiei în vigoare, asigurând cuprinderea tuturor copiilor de 5 ani în grupa mare.

Documente necesare înscrierii, depuse de părinte/tutore/reprezentantul legal la unitatea de învăţâmânt:

-Cerere de înscriere- generată de SIIIR;

-Copie certificat de naştere copil;

-Copie C.I. părinte/tutore/reprezentant legal;

-Hotărâri judecătoreşti (dacă este cazul);

-Fişa medicală(adeverință), completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie (se poate depune şi la momentul începerii anului şcolar);

Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale sau specifice.

În contextul COVID 19, cererile de înscriere și documentele doveditoare se pot depune  și on-line la adresa mihaieminescu_nr2@yahoo.com sau prin poștă la adresa

Școala Gimnazială Mihai Eminescu Ghermănești

Șos.Ghermănești nr.67, sat Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov, cod poștal 077170.

Aceste adrese vor fi folosite de toți părinții care  solicită înscrierea copiilor la  Grădinița Ciofliceni, Grădinița Tâncăbești, Grădinița Ghermănești.

Serviciul Secretariat va comunica spre dvs. confirmarea de primire, pe adresa de e-mail indicată în cererea de înscriere.

Dacă doriți să participați personal la  înscrierea copilului la grădiniță, vă rugăm să faceți programare telefonic la 0743 333 940.

 Zilnic, de luni până vineri, între 9.00-13.00, veți stabili cu secretara unității data și intervalul orar în care vă puteți prezenta la secretariatul Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu Ghermănești pentru a depune dosarul de înscriere .

 Pentru siguranța tuturor, vă rugăm să purtați mască, să vă dezinfectați mâinile la intrarea în clădire (aveți 2 recipiente cu gel dezinfectant) sau să purtați mănuși și să respectați distanța fizică de 2 m față de alte persoane aflate în acel moment  în instituție.

Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2021-2022

învăţământ preşcolar

 

 

Denumire unitate Statut Nivel învăţământ Tip formaţiune de studiu Forma de învăţământ Clase aprobate Elevi aprobaţi
Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Ghermăneşti PJ Preşcolar Grupa mare Prelungit 1 25
Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Ghermăneşti PJ Preşcolar Grupa mijlocie Prelungit 1 25
Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Ghermăneşti PJ Preşcolar Grupa mare Normal 1 26
Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Ghermăneşti PJ Preşcolar Gupa mică Normal 1 25
Şcoala Gimnazială ,,Constantin Băicoianu”Tâncăbeşti AR Preşcolar Grupa mijlocie Normal 1 21
Grădiniţa Nr.1 Ciofliceni AR Preşcolar Grupa mijlocie Normal 1 19

 

PROGRAM REÎNSCRIERE/ÎNSCRIERE PREŞCOLARI

AN ŞCOLAR 2021-2022

Luni 09.00-15.00
Marţi 09.00-15.00
Miercuri 09.00-15.00
Joi 09.00-15.00
Vineri 09.00-13.00

Criterii specifice de departajare care vor fi aplicate la înscrierea preșcolarilor

an școlar 2021-2022

Validate în ședința CA din 18.01.2021

Nr.crt. Criterii
1. Vârsta minimă a preșcolarului este de cel puțin 3 ani împliniți până la 31 august 2021
2. Să nu folosească scutece
3. Un părinte cadru didactic
4. Ambii părinți au domiciliul în comuna Snagov
5. Unul dintre părinți are domiciliul în comuna Snagov
6. Un frate/soră înscris în unitatea școlară