PRECIZĂRI PRIVIND REÎNSCRIEREA PREȘCOLARILOR

Reînscrierea copiilor în învăţământul preşcolar pentru anul şcolar 2020-2021

Reînscrierea preşcolarilor care frecventează unitatea de învăţământ preşcolar în acest an şcolar şi urmează să o frecventeze şi în anul şcolar 2020-2021 se va face în perioada 25 mai-05 iunie 2020.

Cuprinsul dosarului: cerere de reînscriere

*Pentru preșcolarii ai căror părinți optează pentru program prelungit, este necesară adeverința de la locul de muncă pentru unul dintre părinți.

În contextul COVID 19, cererile de reînscriere se vor depune on-line la adresa mihaieminescu_nr2@yahoo.com sau prin poștă la adresa

Școala Gimnazială Mihai Eminescu Ghermănești

Șos.Ghermănești nr.67, sat Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov, cod poștal 077170.

Aceste adrese vor fi folosite de toți părinții care  solicită reînscrierea copiilor la  Grădinița Ciofliceni, Grădinița Tâncăbești, Grădinița Ghermănești.

Serviciul Secretariat va comunica spre dvs. confirmarea de primire, pe adresa de e-mail indicată în cererea de reînscriere..

PRECIZĂRI PRIVIND ÎNSCRIEREA PREȘCOLARILOR ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Înscrierea copiilor  (cei care NU au frecventat grădinița în anul/anii anteriori)  în învăţământul preşcolar pentru anul şcolar 2020-2021

ETAPE:

I. PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

1.Colectare cereri de înscriere 08.06.2020-26.06.2020

2.Procesare cereri de înscriere 29.06.2020-03.07.2020

 Copiii respinși în această etapă vor putea fi înscriși pe locurile rămase libere pentru etapa a doua.

II. A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

1.Colectare cereri de înscriere 20.07.2020-31.07.2020

2.Procesare cereri de înscriere 03.08.2020-10.08.2020

Copiii respinşi în această etapă se vor putea înscrie pe locurile rămase libere pentru etapa de ajustări.

III. ETAPA DE AJUSTĂRI – 11.08.2020-31.08.2020

       Presupune introducerea cererilor de înscriere şi admiterea lor pe locurile rămase libere.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscriere, se va face cu respectarea prevederilor din legislaţia în vigoare şi, cu precădere, în acest an şcolar, a prevederilor Legii nr.56/2019, asigurând cuprinderea tuturor copiilor de 5 ani în grupa mare, ca parte a învăţământului general obligatoriu.

Documente necesare înscrierii, depuse de părinte/tutore/reprezentantul legal la unitatea de învăţâmânt:

-Cerere de înscriere- generată de SIIIR;

-Copie certificat de naştere copil;

-Copie C.I. părinte/tutore/reprezentant legal;

-Hotărâri judecătoreşti (dacă este cazul);

-Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie (se poate depune şi la momentul începerii anului şcolar);

Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale sau specifice.

În contextul COVID 19, cererile de înscriere și documentele doveditoare se pot depune on-line la adresa mihaieminescu_nr2@yahoo.com sau prin poștă la adresa

Școala Gimnazială Mihai Eminescu Ghermănești

Șos.Ghermănești nr.67, sat Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov, cod poștal 077170.

Aceste adrese vor fi folosite de toți părinții care  solicită înscrierea copiilor la  Grădinița Ciofliceni, Grădinița Tâncăbești, Grădinița Ghermănești.

Serviciul Secretariat va comunica spre dvs. confirmarea de primire, pe adresa de e-mail indicată în cererea de înscriere.

Dacă doriți să participați personal la  înscrierea copilului la grădiniță, vă rugăm să faceți programare telefonic, la 0213510510.

 Zilnic, de luni până vineri, între 9.00-13.00, veți stabili cu secretara unității data și intervalul orar în care vă puteți prezenta la secretariatul Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu Ghermănești pentru a depune dosarul de înscriere .

 Pentru siguranța tuturor, vă rugăm să purtați mască, să vă dezinfectați mâinile la intrarea în clădire (aveți 2 recipiente cu gel dezinfectant) sau să purtați mănuși și să respectați distanța fizică de 2 m față de alte persoane aflate în acel moment  în instituție.