Pentru cuprinderea în învățământul preșcolar a copiilor cu vârste între 3 și 6 ani, vor avea loc , succesiv, următoarele etape:

 • reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an școlar și doresc să o frecventeze și  în anul școlar 2018-2019;
 • înscrierea copiilor nou-veniți.

Calendar înscriere:

 • reînscrierea va începe în data de 7 mai 2018.
 • înscrierea se va derula începând cu 21 mai 2018.

În baza HG 1252/2012 și în limita locurilor disponibile, după finalizarea procesului de reînscriere și înscriere a copiilor de 3-6 ani, pot fi înscriși în grupa mică și copii de vârstă cuprinsă între 2 și 3 ani.

Programul reînscrierilor/înscrierii preșcolarilor:

Ziua din săptămână
Luni – 09.00-15.00
Marți – 08.00-16.00
Miercuri – 10.00-18.00
Joi – 08.00-16.00
vineri – 08.00-12.00
 

Documente necesare pentru înscrierea la grădiniță:

 1. certificat naștere copil – copie și original
 2. copie carte de identitate părinți
 3. adeverință de la locul de muncă  pentru ambii părinți
 4. sentință divorț -copie, unde este cazul
 5. certificat deces – copie, unde este cazul
 

Criterii generale de departajare:

 1. existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți/plasament familial/provine de la o casă de copii;
 2. existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 3. existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculată în unitatea nostră ;
 4. existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.
 

Criterii specifice de departajare:

 1. Vârsta minimă a preșcolarului este 3 ani, împliniți până cel târziu la 31 august 2018.
 2. Preșcolarul nu folosește scutece..
 3. Unul dintre părinți este cadru didactic .
 4. Ambii părinți au domiciliul stabil în comuna Snagov.
 5. Unul dintre părinți  are domiciliul în comuna Snagov.
 6. Un frate/soră înscris/înscrisă în unitatea noastră.