Pentru vizualizarea tuturor informațiilor de la această secțiune, vă rugăm să derulați stânga/dreapta!

Unde se realizează înscrierea pentru învățământul primar 2021-2022?

Înscrierea se va realiza la secretariatul Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” Ghermănești, inclusiv pentru clasa pregătitoare de la Școala Gimnazială ”Constantin Băicoianu” Tâncăbești.

șos.Ghermănești nr.67, sat Ghermănești, comuna Snagov, jud.Ilfov

telefon : 0743 333 940

secretar: Grecu Steluța

Program înscriere și validare a înscrierii în clasa pregătitoare 2021-2022:

Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare, 29.03.2021-28.04.2021

Având în vedere carantina instituită pentru comuna Snagov, pentru perioada 24.03.2021-07.04.2021, creșterea numărului de cazuri pozitive pentru Covid 19 în zonă, înscrierea copiilor în clasa pregătitoare se va face pe bază de programare prin   telefon    la numărul 0743 333 940 (08.00-15.00)

Intervalele orare propuse pentru programare sunt:

DATA ȘI ZIUA DIN SĂPTĂMÂNĂ INTERVALE ORARE
LUNI

29.03, 5.04, 12.04, 19.04, 26.04

8.00-8.30 11.00-11.30
8.30-9.00 11.30-12.00
9.00-9.30 12.00-12.30
9.30-10.00 12.30-13.00
10.00-10.30 13.00-13.30
10.30-11.00 13.30-14.00
MARTI

30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 27.04

10.00-10.30 13.30-14.00
10.30-11.00 14.00-14.30
11.00-11.30 14.30-15.00
11.30-12.00 15.00-15.30
12.00-12.30 15.30-16.00
12.30-13.00 16.00-16.30
MIERCURI

31.03, 07.04, 14.04, 28.04

12.00-12.30 15.30-16.00
12.30-13.00 16.00-16.30
13.30-14.00 16.30-17.00
14.00-14.30 17.00-17.30
14.30-15.00 17.30-18.00
15.00-15.30 18.00-18.30
JOI

1.04, 8.04, 15.04, 22.04

10.00-10.30 13.30-14.00
10.30-11.00 14.00-14.30
11.00-11.30 14.30-15.00
11.30-12.00 15.00-15.30
12.00-12.30 15.30-16.00
12.30-13.00 16.00-16.30
VINERI

2.04, 16.04, 23.04

9.00-9.30 12.00-12.30
9.30-10.00 12.30-13.00
10.00- 10.30 13.00-13.30
10.30-11.00 13.30-14.00
11.00-11.30
11.30-12.00

A doua etapă de înscriere în învăţământul primar: 24.05.2021-31.05.2021

Evaluare psihosomatică 2021, pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1.09.2021-31.12.2021

Perioadă: 22.03.2021-27.04.2021

PENTRU COPIII CARE AU FRECVENTAT GRĂDINIȚA

 1. înregistrarea cererilor depuse/transmise la unitatea școlară cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare
 2. eliberarea/transmiterea către părinte , de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar, a recomadării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;

Model de cerere pentru obținerea recomandării găsiți  la ANEXA1.

PENTRU COPIII CARE NU AU FRECVENTAT GRĂDINIȚA SAU AU REVENIT DIN STRĂINĂTATE:

 1. înregistrarea la CJRAE Ilfov a cererilor de evaluare, depuse de părinți pentru copiii care îndeplinesc criteriile de la art.7, alin1.
 2. planificarea de către CJRAE a organizării evaluării, afișarea și comunicare programării pentru evaluare;
 3. desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE
 4. eliberarea către părinte a recomandării, de către CJRAE , a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau grupa mare, după caz.

Model de cerere pentru evaluarea copilului găsiți la ANEXA 2.

Documente necesare la înscrierea copilului

 • Cerere-tip de înscriere (se primește de la secretariatul unității școlare). Formularul on-line îl găsiți  AICI.
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului
 • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului
 • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul)

La ce unitate poate fi înscris un copil?

Fiecare locuință este arondată unei unități de învățământ aflată în proximitatea sa, numită în continuare școala de circumscripție. Totalitatea străzilor arondate unității de învățământ formează circumscripția școlară a unității de învățământ respective(art.4, alin.1 din Metodologia de înscriere în învățământul primar -2021-2022).

 • Părintele poate opta:
 1. pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris.
 2. pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a celor specifice de departajare.

Străzi arondate Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” Ghermănești: str. Alba Iulia, str. Bobâlna, aleea Bobâlna, intr. Bobâlna, str. Călugăreni, intr. Călugăreni, str. Carei, str. Cetatea Neamțului, str. Codrii Cosminului, intr. Codrii Cosminului, aleea Codrii Cosminului, str. Codrii Vlăsiei, intr. Cozia, str. Dacia, șos. Ghermănești, str. Gorăslău, str. Grivița, str. Hațeg, str. Inv. Corjos Nicolae, str. Islaz, aleea Islaz, str. Mărășești, str. Mărăști, intr. Mărăști, str. Milcov, str. Mirăslău, str. Moldovița, str. Neajlov, str. Nicopole, str. Oituz, str. Orăștie, str. Piatra Craiului, str. Plevnei, str. Podul Inalt, str. Posada, str. Putna, str. Războieni, str. Răzoare, str. Rovine, intr. Rovine, str. Sarmisegetuza, intr. Sarmisegetuza, str. Secu, str. Sucevei, str. Tismana, intr. Tismana, str. Transilvania, str. Vidin, intr. Vidin, str. Voroneț, str. Basarab, str. Bogdan Vodă.

Străzi arondate Școlii Gimnaziale ”Constantin Băicoianu” Tâncăbești: str. Ion Constantin Băicoianu,str.Reînvierii, str. Învățător Moga Mihai, str.Tudor Arghezi, str. Mihail Sadoveanu, str.George Bacovia, str.Ion Creangă,  str. Anatol Vieru, str. Barbu Ștef. Delavrancea, str. Bisericii – Tâncăbești, sos. București-Ploiești, str. Marin Preda, str. Marin Sorescu, str. Mihai Eminescu, șos.Ciofliceni. str. Mircea cel Bătrân, str.Ștefan cel Mare, str.Avram Iancu, str.Mihai Viteazu, str.Iancu de Hunedoara, str.Bisericii –Ciofliceni, intrarea Traian, str.Matei Corvin, str.Alexandru Ioan Cuza, str.Vlad  Țepeș, str. Voievod Menumorut, intr. Petru Rareș, str.Dimitrie Cantemir.

Criterii specifice de înscriere în clasa pregătitoare 2021-2022

Criteriile specifice de înscriere în clasa pregătitoare, an școlar 2021-2022, sunt cele aprobate de Consiliul de Administrație al școlii în data de :

document în lucru….

Plan de școlarizare la clasa pregătitoare, an școlar 2021-2022

UNITATEA ȘCOLARĂ MEDIUL NIVEL FORMA DE INVĂȚĂMÂNT TIP PREDARE NUMĂR LOCURI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN BĂICOIANU TÂNCĂBEȘTI RURAL PRIMAR ZI NORMAL 15
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU GHERMĂNEȘTI RURAL PRIMAR ZI NORMAL 36

ANUNȚURI IMPORTANTE PENTRU PĂRINȚI/TUTORI:

Ordinea în care se realizează programarea pentru completarea sau validarea cererilor tip de înscriere – NU presupune crearea unei liste de preînscriere și /sau acordarea unei priorități la înscriere .

Numărul de telefon la care părinții pot solicita informații despre înscrierea la clasa pregătitoare: 0743 333 940.

TEL VERDE : 0 800 080 345

Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea copilului în clasa pregătitoare se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă! 

ÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR FOLOSIND VARIANTA ONLINE

Pentru preînscrierea fiului/fiicei în clasa pregătitoare, an școlar 2021-2022, puteți accesa de AICI formularul online.

Pentru validarea cererii, părintele se va prezenta la unitatea școlară pentru a semna cererea.

LEGISLAȚIE UTILĂ PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE 2021-2022

Pentru informații privind înscrierea copilului dvs la clasa pregătitoare puteți consulta Metodologia.

Procedura de evaluare a nivelului de dezvoltare o găsiți AICI.

Alte informații despre înscrierea în învățământul primar puteți afla de AICI.