Pentru vizualizarea tuturor informțiilor de la această secțiune, te rugăm să derulezi stânga/dreapta!

Unde se realizează înscrierea pentru învățământul primar 2020-2021?

Înscrierea se va realiza la secretariatul Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” Ghermănești, inclusiv pentru clasa pregătitoare de la Școala Gimnazială ”Constantin Băicoianu” Tâncăbești.

șos.Ghermănești nr.67, sat Ghermănești, comuna Snagov, jud.Ilfov

tel.fix : 0213 510 510

secretar: Grecu Steluța

Program înscriere și validare a înscrierii în clasa pregătitoare 2020-2021:

Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare, 04.03-23.03.2020

 • Completarea de către părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor tip de înscriere.
 • Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, după următorul program:

 

Ziua

Interval orar

LUNI 8.00-16.00
MARŢI 10.00-18.00
MIERCURI 8.00-16.00
JOI 10.00-18.00
VINERI 8.00-13.00

A doua etapă de înscriere în învăţământul primar, 23.04-30.04.2020

 • Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au paricipat la prima etapă.
 • Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ aflată pe prima poziţie în opţiunile privind înscrierea copiilor.

Evaluare psihosomatică 2020

La evaluarea psihosomatică,  părintele va prezenta psihologului școlar următoarele documente:

 1. Act de identitate părinte/tutore legal, în original și o copie xerox
 2. Certificat de naștere al copilului, în original și o copie xerox
 3. Dacă este cazul, actul care atestă calitatea de tutore legal
 4. Adeverință de la medicul de familie/pediatru (cu număr de înregistrare și datată) care atestă faptul că preșcolarul este apt pentru școală, în original și o copie xerox.

Informații despre programul evaluării psihosomatice a preșcolarilor înscriși la grădinița Ghermănești și Grădinița Tâncăbești, an școlar 2019-2020:

LUNI, 02.03.2020 – între orele 10.30-12.00

 • Educatoare  CRISTACHE MIRELA

MIERCURI, 04.03.2020– între orele 9.00-14.00

 • Educatoare BOACĂ CAMELIA

JOI, 05.03.2020 –între orele 9.00-12.00

 • Educatoare NICULĂIŢĂ ADRIANA

Detalii despre procedura de evaluare psihosomatică găsiți aici:

Procedura privind evaluarea dezvoltarii psihomatice a copiilor 2020

Detalii despre cazurile in care părinții NU doresc înscrierea copilului în clasa pregătitoare, deși acesta împlinește 6 ani până la 31 august 2020, sau alte situații punctuale, găsiți mai jos:NOTA _CJRAE_CAZURI_SPECIALE

Documente necesare la înscrierea copilului

 • Cerere-tip de înscriere (se primește de la secretariatul unității școlare)
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului
 • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului
 • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul)

La ce unitate poate fi înscris un copil?

Fiecare locuință este arondată unei unități de învățământ aflată în proximitatea sa, numită în continuare școala de circumscripție. Totalitatea străzilor arondate unității de învățământ formează circumscripția școlară a unității de învățământ respective(art.4, alin.1 din Metodologia de înscriere în învățământul primar -2020-2021).

 • Părintele poate opta:
 1. pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris.
 2. pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a celor specifice de departajare.

Străzi arondate Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” Ghermănești: str. Alba Iulia, str. Bobâlna, aleea Bobâlna, intr. Bobâlna, str. Călugăreni, intr. Călugăreni, str. Carei, str. Cetatea Neamțului, str. Codrii Cosminului, intr. Codrii Cosminului, aleea Codrii Cosminului, str. Codrii Vlăsiei, intr. Cozia, str. Dacia, șos. Ghermănești, str. Gorăslău, str. Grivița, str. Hațeg, str. Inv. Corjos Nicolae, str. Islaz, aleea Islaz, str. Mărășești, str. Mărăști, intr. Mărăști, str. Milcov, str. Mirăslău, str. Moldovița, str. Neajlov, str. Nicopole, str. Oituz, str. Orăștie, str. Piatra Craiului, str. Plevnei, str. Podul Inalt, str. Posada, str. Putna, str. Războieni, str. Răzoare, str. Rovine, intr. Rovine, str. Sarmisegetuza, intr. Sarmisegetuza, str. Secu, str. Sucevei, str. Tismana, intr. Tismana, str. Transilvania, str. Vidin, intr. Vidin, str. Voroneț, str. Basarab, str. Bogdan Vodă.

Străzi arondate Școlii Gimnaziale ”Constantin Băicoianu” Tâncăbești: str. Ion Constantin Băicoianu,str.Reînvierii, str. Învățător Moga Mihai, str.Tudor Arghezi, str. Mihail Sadoveanu, str.George Bacovia, str.Ion Creangă,  str. Anatol Vieru, str. Barbu Ștef. Delavrancea, str. Bisericii – Tâncăbești, sos. București-Ploiești, str. Marin Preda, str. Marin Sorescu, str. Mihai Eminescu, șos.Ciofliceni. str. Mircea cel Bătrân, str.Ștefan cel Mare, str.Avram Iancu, str.Mihai Viteazu, str.Iancu de Hunedoara, str.Bisericii –Ciofliceni, intrarea Traian, str.Matei Corvin, str.Alexandru Ioan Cuza, str.Vlad  Țepeș, str. Voievod Menumorut, intr. Petru Rareș, str.Dimitrie Cantemir.

Criterii specifice de înscriere în clasa pregătitoare 2020-2021

Criteriile specifice de înscriere în clasa pregătitoare, an școlar 2020-2021, sunt cele aprobate de Consiliul de Administrație al școlii în data de 19.02.2020.

Criteriu Dovada solicitată
Copil aflat în îngrijirea unei rude(bunici) cu domiciliul în circumscripția școlară Act de identitate rudă și declarație părinte
Copilul a frecventat grădiniță cu care școala are parteneriate Adeverință de la grădinița de proveniență din care să rezulte tipul/titlul partneriatului

Plan de școlarizare la clasa pregătitoare, an școlar 2020-2021

UNITATEA ȘCOLARĂ MEDIUL NIVEL FORMA DE INVĂȚĂMÂNT TIP PREDARE NUMĂR LOCURI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN BĂICOIANU TÂNCĂBEȘTI RURAL PRIMAR ZI NORMAL 15
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU GHERMĂNEȘTI RURAL PRIMAR ZI NORMAL 25

Ce se întâmplă dacă la înscrierea în clasa pregătitoare se prezintă înscrisuri false?

Dacă la înscriere părintele/ tutorele va prezenta înscrisuri false, se aplică prevederile art.49 din OMEN  3277/2019, respectiv se pierde locul obținut prin fraudă.

ANUNȚURI IMPORTANTE PENTRU PĂRINȚI/TUTORI:

Ordinea în care se realizează programarea pentru completarea sau validarea cererilor tip de înscriere – NU presupune crearea unei liste de preînscriere și /sau acordarea unei priorități la înscriere (art.13, alin.8 din OMEN 3277/2020).

Numărul de telefon la care părinții pot solicita informații despre înscrierea la clasa pregătitoare: 0213 510 510.

TEL VERDE : 0800080345

Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea copilului în clasa pregătitoare se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă! (conf.art.49 din OMEN 3277/2020).

ÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR FOLOSIND VARIANTA ONLINE

Având în vedere prevederile Hotărârii nr.6/09.03.2020, vă informăm că, începând cu data de 11.03.2020, înscrierile se vor face exclusiv online, urmând ca după reluarea cursurilor să se prelungească perioada de înscriere cu încă o săptămână. 

Mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm că toți elevii cu domiciliul în circumscripția școlară vor fi înscriși la unitatea  școlară arondată , conform metodologiei!

Cererea online o găsiți AICI!

Având în vedere prevederile Hotărârii nr.6/09.03.2020, vă informăm că, începând cu data de 11.03.2020, înscrierile se vor face exclusiv online, urmând ca după reluarea cursurilor să se prelungească perioada de înscriere cu încă o săptămână.

Mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm că toți elevii cu domiciliul în circumscripția școlară vor fi înscriși la unitatea  școlară arondată , conform metodologiei!

Cererea online o găsiți AICI!

Pentru mai multe informații, vă rugăm accesați  următorul link !

Pentru informații legate de evaluarea psihosomatică a preșcolarilor care împlinesc vârsta de 6 ani între 1 .09. 2020-31.12.2020, vă invităm să vizitați site-ul ISJ Ilfov , sectiunea Inscriere învățământ primar 2020-2021!