Unde se realizează înscrierea pentru învățământul primar 2018-2019?

Înscrierea se va realiza la secretariatul Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” Ghermănești, inclusiv pentru clasa pregătitoare de la Școala Gimnazială ”Constantin Băicoianu” Tâncăbești.

șos.Ghermănești nr.67, sat Ghermănești, comuna Snagov, jud.Ilfov

tel.fix : 0213 510 510

secretar: Grecu Steluța

Program înscriere în clasa pregătitoare 2018-2019

Ziua Interval orar
Luni 10.00 – 16.00
Marți 08.00-13.00
Miercuri 10.00 – 18.00
Joi 10.00 – 18.00
Vineri 08.00-13.00

Perioada de înscriere :

Etapa I – 08.03.2018 – 26.03.2018

Evaluare psihosomatică martie 2018

Evaluarea psihosomatică a preșcolarilor se va face pe bază de programare, la Centrul nr.27 -Liceul Teoretic ”Mihail Kogălniceanu” Snagov, str. Intr.Narciselor nr.8, tel. 0213521997.

La evaluarea psihosomatică,  părintele va prezenta psihologului școlar următoarele documente:

 1. Act de identitate părinte/tutore legal, în original și o copie xerox
 2. Certificat de naștere al copilului, în original și o copie xerox
 3. Dacă este cazul, actul care atestă calitatea de tutore legal
 4. Adeverință de la medicul de familie/pediatru (cu număr de înregistrare și datată) care atestă faptul că preșcolarul este apt pentru școală, în original și o copie xerox.

Informații despre centrele de evaluare psihosomatică și programul acestora găsiți aici.

Documente necesare la înscrierea copilului

 • Cerere-tip de înscriere (se primește de la secretariatul unității școlare)
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului
 • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului
 • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).

La ce unitate poate fi înscris un copil?

Fiecare locuință este arondată unei unități de învățământ aflată în proximitatea sa, numită în continuare școala de circumscripție. Totalitatea străzilor arondate unității de învățământ formează circumscripția școlară a unității de învățământ respective(art.4, alin.1 din Metodologia de înscriere în învățământul primar -2018).

 • Părintele poate opta:
 1. pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris.
 2. pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a celor specifice de departajare.

Străzi arondate Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” Ghermănești: str. Alba Iulia, str. Bobâlna, aleea Bobâlna, intr. Bobâlna, str. Călugăreni, intr. Călugăreni, str. Carei, str. Cetatea Neamțului, str. Codrii Cosminului, intr. Codrii Cosminului, aleea Codrii Cosminului, str. Codrii Vlăsiei, intr. Cozia, str. Dacia, șos. Ghermănești, str. Gorăslău, str. Grivița, str. Hațeg, str. Inv. Corjos Nicolae, str. Islaz, aleea Islaz, str. Mărășești, str. Mărăști, intr. Mărăști, str. Milcov, str. Mirăslău, str. Moldovița, str. Neajlov, str. Nicopole, str. Oituz, str. Orăștie, str. Piatra Craiului, str. Plevnei, str. Podul Inalt, str. Posada, str. Putna, str. Războieni, str. Răzoare, str. Rovine, intr. Rovine, str. Sarmisegetuza, intr. Sarmisegetuza, str. Secu, str. Sucevei, str. Tismana, intr. Tismana, str. Transilvania, str. Vidin, intr. Vidin, str. Voroneț, str. Basarab, str. Bogdan Vodă.

Străzi arondate Școlii Gimnaziale ”Constantin Băicoianu” Tâncăbești: str. Ion Constantin Băicoianu,str.Reînvierii, str. Învățător Moga Mihai, str.Tudor Arghezi, str. Mihail Sadoveanu, str.George Bacovia, str.Ion Creangă,  str. Anatol Vieru, str. Barbu Ștef. Delavrancea, str. Bisericii – Tâncăbești, sos. București-Ploiești, str. Marin Preda, str. Marin Sorescu, str. Mihai Eminescu, șos.Ciofliceni. str. Mircea cel Bătrân, str.Ștefan cel Mare, str.Avram Iancu, str.Mihai Viteazu, str.Iancu de Hunedoara, str.Bisericii –Ciofliceni, intrarea Traian, str.Matei Corvin, str.Alexandru Ioan Cuza, str.Vlad  Țepeș, str. Voievod Menumorut, intr. Petru Rareș, str.Dimitrie Cantemir.

Pentru mai multe informații, vă rugăm accesați  OMEN 3242/2018 !

Pentru informații legate de evaluarea psihosomatică a preșcolarilor care împlinesc vârsta de 6 ani între 1 .09. 2018-31.12.2018, vă invităm să vizitați site-ul ISJ Ilfov !

Pentru înscriere online, vă rugăm accesați cerere online!