Transferuri elevi

Cum se poate face transferul elevilor ?

Conform Capitolului IV , Transferul copiilor și elevilor,  din OMENCȘ 5079/2016, copiii și elevii au dreptul să se transfere de la o formațiune de studiu la alta , de la o unitate de învățământ la alta.

Transferul copiilor și elevilor se face cu  aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ la care se solicită transferul și cu avizul consultativ al unității de învățământ de la care se transferă.

Transferurile în care se păstrează forma de învățământ se efectuează, de regulă, în perioada intersemestrială sau a vacanței de vară.

Transferurile elevilor în timpul anului școlar se poate efectua, în mod excepțional, în următoarele situații:

a. la schimbarea domiciliului părinților/elevilor într-o altă localitate;

b. în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcția de sănătate publică;

c. în alte situații excepționale, cu aprobarea consiliului de administrație al ISJ Ilfov.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați prevederile OMENCȘ 5079/2016 și OMEN 3027/2018!